Turn every training and every ride in the best possible experience for human and horse! Win-Win!

Posts tagged ‘free shaping’

How to… shape behaviours

In positive reinforcement training one of the techniques to get behaviour is called ‘shaping’. In shaping the goal behaviour is achieved by splitting the desired behaviour into many tiny steps. Each step is trained separately (clicked and reinforced).

A criterion is only raised if the previous tiny step is confirmed. In this way you can build a behaviour from scratch (free shaping). You can also shape existing behaviours. This is when elements like distractions, distance or duration are gradually added.

Shaping plan
It is not very common in horse training, but writing down your training steps in a shaping plan is a very valuable tool. It will help you become better at splitting behaviour faster.

If you think before you train, you know what to do when things don’t work out the way you expect. It is much easier to understand/find which steps you skipped and what you can do next time. Even if you don’t bring your shaping plan to the barn, it is much clearer in your head once you’ve written it down.

The questions are:

What is the tiniest step you can think of to train behaviour X?
Next question is: can you split that step into smaller steps?
Then: Can you make it even smaller?

It is not relevant if you think your horse already mastered a particular step. Write them all down. One day you might train another horse that needs step 1 to start.

Start shaping
The easiest way to get experience in shaping is to build on existing behaviour and modify it.

You can work on duration. Example: your horse already knows to lift his foot for cleaning but he is not yet ready for the farrier. You can shape the behaviour into holding his foot for longer periods of time. Each second can be one of the steps to bridge and reinforce.

_keylesson_target_voet2

Not only lifting his foot is important for a farrier, but also stretching the front leg forward will help the farrier trim the hoof properly. Once your horse can do that, you can also start building duration.

You can also shape ‘distractions’ into his training. Your horse can already lift his feet for trimming, but now you want to add people and or horses walking by while you’re hold your horses foot up. Or your horse needs shoes and you want him to get used to the hammering on the hoof or the smell of a hot shoe burning the hoof. Again, start with very tiny steps to implement these kinds of distractions.

Free shaping
In free shaping the trainer teaches a completely new behaviour to the horse, for instance teaching a horse to jump at liberty over a low jump. A horse will naturally avoid a jump if he can walk around it. That is why people build chutes and chase the horses over it with a lunge whip.

Wouldn’t it be great if you can teach him to jump over it because he chooses to? If you can positively reinforce him to go over a jump he learns to like it in the process. After all: there is something in it for the horse (other than the relief of any pressure or threats taken away).

In order to shape the goal behaviour the trainer has to divide this complex behaviour into baby steps. What are the tiniest steps you can think of?

It depends on the horses attitude towards jumps and his experience with them. A general shaping plan for teaching to jump at liberty could look like this.

Each step can be divided into as many steps as your horse needs, for instance moving one step towards the pole must be repeated until the horse is so close he can step over it.

 • Look at the pole
 • Move towards the pole
 • Step over the pole with one foot
 • Step over the pole with two feet
 • Step over the pole with three feet
 • Step over the pole with four feet
 • Walk over the pole
 • Walk over the pole and keep walking for 1 metre
 • Walk over the pole and keep walking for 1 + x metres
 • Trot over the pole
 • Keep trotting after the pole for 1 metre (1+x metres et cetera)
 • Change the pole for a caveletti/low jump and start from the beginning
 • Change the place of the pole/jump and move it from the rail a bit more to the middle
 • et cetera

It can help if you can use Key Lessons like standing on a mat (standing still and sending your horse off of the mat), back up and safe hand-feeding.

Until your horse can trot or canter the arena at liberty and jumps freely and enthusiastically over all the jumps.

Have fun shaping!

 

_Kyra_en_ik_hippologicSandra Poppema, B.Sc.
My mission is to improve horse-human relationships by educating equestrians about ethical and horse friendly training. I offer coaching to empower you to train your horse in a 100% animal friendly way that empowers both you and your horse.
Sign up for HippoLogic’s newsletter (it’s free) or visit HippoLogic’s website.
Follow my blog  on Bloglovin

 

 

Advertisements

Technieken om gedrag te verkrijgen: shaping, targeting en capturing

[Click here for the English version of this article]

Deel I van deze serie ging over de voor- en nadelen van luring en moulding.  In dit tweede deel licht ik de begrippen shaping, targeting en capturing toe.

Shaping
Shaping betekent ‘vormen’. Shaping houdt in dat het eindgedrag wordt bereikt door het op te delen in zoveel mogelijk kleine stapjes. Elk stapje naar het gewenste gedrag wordt afzonderlijk getraind (geclickt en beloond). Het criterium wordt pas verhoogd als de vorige stap goed bevestigd is.

Door het doelgedrag in vele trainbare stappen te verdelen, kan elk gewenst gedrag vanuit het ‘niets’ aangeleerd worden. Dit heet free shaping.

Shaping kan ook worden gebruikt om al bestaand gedrag verder te trainen. Zo kan men langzaam elementen als duur, afleidingen of afstand erbij in trainen.

Voordelen van shaping
Het is een veilige en zekere manier om elk gewenst gedrag te trainen.

Het is een goede manier om je paard op te zetten voor succes. Elke stap van het shaping proces is gemakkelijk te begrijpen voor het paard en makkelijk uit te voeren. Het brugsignaal (de click) begeleid het paard door het gehele proces, zodat hij voldoende informatie krijgt over wat er van hem verwacht wordt.

Shaping kan gebruikt worden om complexe gedragingen aan te leren.

Het paard werkt in vrijheid. Dit maakt het gemakkelijker om mentale veranderingen in het paard op te merken (emoties) of fysieke veranderingen zoals vermoeidheid of fysieke beperkingen op te merken.

Nadelen van shaping
Het kan erg lastig zijn voor de trainer om het doelgedrag in voldoende kleine stappen te verdelen. ‘Splitting’ heet dat in het Engels. Als de trainer de stappen te groot maakt (‘lumping’) of zijn criteria te snel verhoogd, kunnen paard en/of trainer gemakkelijk gefrustreerd raken.

Afhankelijk van de complexiteit van het gedrag wat men wil trainen, kan shaping enige tijd in beslag nemen. Elke kleine stap moet immers afzonderlijk getraind worden.

De beloningen moeten voldoende waarde hebben voor het paard en de taken moeten voldoende uitdaging bieden om het paard geïnteresseerd te houden. Dat kan een uitdaging op zich zijn.

De trainer moet een goed observatievermogen en goede timing hebben om elke kleine voortgang naar het eindgedrag op te merken, direct te clicken en te belonen.

Targeting
Targeting is het aanraken van een bepaald object (bv de bal aan een stok, de targetstick) met een specifiek lichaamsdeel. Het paard moet bijvoorbeeld met zijn neus de targetstick aanraken.

De targetstick is niet hetzelfde als luring of lokaas gebruiken omdat de targetstick geen primaire reinforcer (voer) is. Targeting wordt aangeleerd met behulp van shaping.

 

hippologic key lesson targeting

Voordelen van targeting
Targeting is een oneindig veelzijdig omdat bijna elk gewenst gedrag met targeting aangeleerd kan worden.

Het is een veilige trainingsmethode. Er hoeft geen fysiek contact te zijn tussen het paard en de trainer. Je kan zelfs trainen met een hek tussen jou en je paard als dat wenselijk is of noodzakelijk.

De target heeft niet zo’n grote aantrekkingskracht als lokaas en leidt het paard daardoor minder af van het te leren gedrag.

Een targetstick kan je bereik vergroten (je arm verlengen). Je kunt met een lange targetstick je paard van je af leiden, dus weg van je zakken vol met lekkers en uit je persoonlijke cirkel. Zie foto hierboven.

Het paard kan vrij lopen tijdens de training waardoor het gemakkelijker is om emoties in het paard op te merken zoals angst, nieuwsgierigheid, frustratie enzovoort. Ook is het gemakkelijker om te zien of het paard fysiek in staat is de opdracht uit te voeren.

Nadelen van targeting
Je moet de target afbouwen. Dat kan een uitdaging zijn. De gemakkelijkste manier is om het gewenste gedrag eerst goed op cue te zetten.

De targetstick is een extra stuk gereedschap in je handen.

Targeting wordt aangeleerd door middel van shaping, zie nadelen van shaping.

Capturing
Capturing betekent letterlijk het ‘vangen’ van het doelgedrag met de clicker (markeren) en het versterken (belonen). Voorbeeld: de klassieke buiging lijkt erg op het natuurlijke gedrag van een paard dat zich uitrekt na een dutje. Click en beloon terwijl je paard zich uitrekt.

Voordelen van capturing
Het grootste voordeel is dat het een snelle manier is van iets nieuws aanleren, aangezien je paard het eindgedrag al vertoont.

Het is een veilige manier van trainen, het kan van een afstand.

Onervaren trainers kunnen het gebruiken. Je timing hoeft niet heel nauwkeurig te zijn om het (hele) gedrag te markeren.

Nadelen van capturing
De gehele training staat of valt met de bereidheid van het paard het gewenste gedrag te vertonen als de trainer aanwezig is. De trainer moet altijd zijn brugsignaal en beloning bij de hand hebben.

Het kan lastig zijn om het paard achter een nieuwe cue voor het gewenste gedrag aan te leren. Tijdens het aanleerproces kan je paard iets al als een cue hebben opgevat. Aangezien de trainer niet weet wat het paard als cue opgevat heeft, kan de trainer dit niet in zijn voordeel gebruiken om van de ‘werk cue’ over te switchen naar de ‘definitive (opzettelijke) cue’. Zie ook Introducing and using cues.

Mijn favoriete training methodes
Bovenstaande drie methodes zijn mijn meest gebruikte technieken in paardentraining. Targeting en shaping gebruik ik dagelijks. Ik ben altijd alert om gewenste gedraging te ‘vangen’ (capturing).

Ik heb capturing gebruikt om Sholto de klassieke buiging aan te leren (zie onderstaande foto) en het flehmen op commando. Bij Kyra heb ik het liggen en het naar mij hinniken met capturing aangeleerd.

_classical bow_buiging_hippologic

Kyra’s flemen en haar klassieke buiging heb ik haar stap-voor-stap met een combinatie van shaping en targeting aangeleerd (zie onderstaande foto).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Welke methode gebruik jij het meeste om nieuw gedrag aan te leren?

Sandra Poppema
Bezoek mijn website voor persoonlijk advies of hulp bij clickertraining

Volg mijn blog ook op Bloglovin

Techniques to get behaviour part II: shaping, targeting & capturing

[Click hier voor de Nederlandse versie van dit artikel]

In part I of this series I discussed the pros and cons of luring and moulding. In this part I will talk about shaping, targeting and capturing.

Shaping
In shaping the goal behaviour is achieved by splitting the desired behaviour into many tiny steps. Each step is trained separately (clicked and reinforced). A criterion is only raised if the previous tiny step is confirmed. In this way you can build a behaviour from scratch (free shaping). One can also shape existing behaviours. This is when elements like distractions or duration are gradually added.

Pros of shaping
It is a safe and sure way to train any behaviour.

It is a good way of setting the horse up for success: each step of the process is easy to understand and easy to perform. The bridge signal ‘guides’ the horse through the process, so he gets lots of information about what is expected.

It can be used to train very difficult and complex behaviours.

The horse is not restrained in any way. This makes it easier to notice mental changes (emotions) or physical changes like fatigue in your horse.

Cons of shaping
It can be hard for a trainer to split the behaviour into small enough steps. If the trainer is ‘lumping’ (making the steps too big, raising the criteria too fast) shaping can cause frustration in trainer and horse.

Depending on the behaviour, the process can take a while since every step of it has to be trained separately.

The rewards must be reinforcing enough and the tasks must be challenging enough to keep the horse engaged. That can be a challenge.

Trainer must have a keen eye and perfect timing to observe and click the tiniest steps towards the goal behaviour.

Targeting
Targeting is touching a specified surface (eg a target stick) with a particular body part. Example: teaching your horse to touch a target stick with his nose. The target is not a lure because it is not a primary reinforcer. Targeting is taught through shaping.

hippologic key lesson targeting

Pros of targeting
Targeting has a lot of practical uses and you can train almost any behaviour with it.

It is a safe training method. There is no need for physical contact, so you can train even your horse from behind a barrier if necessary or desirably.

The target is not distracting the horse like a lure would.

A target on a stick can enlarge your reach. You can send your horse away from you and your pocket full of treats.

The horse is free (not restrained) during training and it is easier to notice emotions in training like fear, curiosity, frustration and so on. It is also easier to notice if your assignment is physically (im)possible to perform for your horse or to notice fatigue.

Cons of targeting
You have to fade out the target. That can be a bit of a challenge. The best way to do this is to put a cue on the behaviour first.

It is an extra tool in your hands.

Targeting is taught through shaping, see cons of shaping.

Capturing
Capturing is ‘catching’ the end behaviour as it happens with your bridge signal and reinforcing it. Example: the classical bow looks very much like the natural behaviour of a stretch after a nap.  Click and reward your horse while he is stretching. Capture the behaviour several times. Then add a cue. See also Introducing and using cues.

Pros of capturing
The most obvious pro is that it is a really fast way to get a new behaviour, since the horse is already displaying the ‘goal behaviour’.

It is a safe method to train the behaviour.

Novice trainers can use it. Timing doesn’t have to be very accurate.

Cons of capturing
The training is totally dependant on the horses willingness to perform the behaviour and the chances of the trainer being present at the time. The trainer must have a bridge signal and reward present.

It can be hard to communicate a (new) cue to your horse. While training you may have accidentally introduced one already.  You might not know what it is as a horse is very perceptive of your unconscious movements. This might be difficult to change afterwards.

My favourite training methods
These three are my favourite ways of getting a behaviour. I use targeting and shaping on a daily basis.

I used capturing to teach Sholto the classical bow (see picture below) and flehmen on command. Kyra’s lying down and nickering to me are also taught through capturing.

_classical bow_buiging_hippologic

Kyra’s flemen and her classical bow (see picture below) are taught with shaping and targeting.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

What is your most used method to teach your horse behaviours?

 

_Kyra_en_ik_hippologicSandra Poppema, B.Sc.
My mission is to improve horse-human relationships by educating equestrians about ethical and horse friendly training. I offer coaching to empower you to train your horse in a 100% animal friendly way that empowers both you and your horse.
Sign up for HippoLogic’s newsletter (it’s free) or visit HippoLogic’s website.
Follow my blog  on Bloglovin

 

Key to Success: make a Shaping Plan

In shaping the trainer splits the goal behaviour into easy achievable steps for the horse. Each step is rehearsed and reinforced until the animal fully understands what is expected. Then the criterion will be raised and the next step towards the end behaviour is trained. And so on, until you’ve trained the desired behaviour.

In this way you can train very complex behaviours and put them on cue.

Pros and cons of shaping
Shaping a behaviour can be very difficult if you don’t know how to split the behaviour into small enough steps for your horse to understand and be successful. Become a ‘splitter’ and practise dividing every behaviour into tiny steps. Everyone can learn it.

Timing
Shaping behaviour also requires good timing and a keen eye to see and bridge the subtle nuances of a behaviour. Each small change that brings the horse towards the end behaviour must be bridged and reinforced.

If the trainer doesn’t ‘guide’ his horse enough through that process, both can become confused or frustrated. They might even end up giving up.

The opposite of ‘splitting’ is lumping. If you’re a ‘lumper’, you make the steps too big or you raise your criterion too soon. Don’t be a lumper.

Making mistakes
Shaping isn’t easy or quick for inexperienced trainers. You have to be prepared to make mistakes and learn from them. A shaping plan will help you.

Shaping isn’t easy for horses that are afraid to be punished if they try new behaviours or simply aren’t used to it. But once you overcome these hurdles it can be a very quick way to train your horse new things.

It is a process
Shaping teaches the horse to use his brain and will encourage him to experiment. In other words he will ‘learn to learn’ and try out new behaviours. He has to learn to search for the right behaviour that will be bridged and reinforced. Once horses have learned how they get reinforced, they will never forget and this really speeds up their learning process. So be patient.

Step-by-step
Shaping requires a lot of creativity of the trainer. Knowledge of the natural behaviour of horses also helps tremendously in splitting the desired behaviour into little steps and in predicting how the horse will react in training. Think out of the box in order to create ‘extra’ training steps. The more steps, the better.

Don’t forget to write the steps down your horse already masters, but are still an important part of the process. Maybe your horse already has looked at the target or approached it. Still write it down, so you can tick it off already. This gives your brain the feeling of a head start and you already feel successful immediately.

Training steps in training plan by Hippologic

Shaping plan for targeting

Be flexible
The trainer also needs to be very flexible. He needs to adjust his plan according to the horse. If the horse learns slower than expected, the trainer has to think of extra steps, changing rewards, adjust the circumstances, give the horse a break a little bit sooner and so on. Also if the horse learn quicker than expected, be prepared to skip steps in your shaping plan.

Shaping plan
The key to success in shaping is to make a plan before you start and write it down. Writing your steps down will help you:

 • to think in advance about every detail you have to be aware of
 • to get a clear picture in your head of clickable criteria
 • to give you a guideline if things go different then expected
 • to become aware of skipping steps while you are training
 • to go back to a previous step if your horse gets frustrated or confused
 • to know where to start next time you are training
 • evaluate your training more easily

Make notes in your shaping plan of the training circumstances that can be an influence on your training: are you training inside, outside, working with or without a barrier, time of day etc. Don’t forget to write down what your criteria are for going to the next step in your plan, for instance after 3 well performed actions.

_zw_touchtarget

Step 3: touching the target

Evaluation
After your training write down immediately all the things that went well and the things you have to keep in mind for next time. This will speed up the whole learning process for both you and your horse.

Experience
Making a shaping plan will also help for a next time you have to train the same behaviour with another animal. You will soon notice that different horses learn at different speeds and that a lot of circumstances can influence your training sessions. This will make you more alert next time and you can anticipate the variables that you encounter and set your horse and your training up for success.

The sky is the limit
Shaping has an endless scala of possibilities and therefor it is a very powerful technique. The only limits are the horses’ physical limitations and the trainers skills and creativity.

_collage_targetstick

Using a target to get your horse out of the pasture

 

_Kyra_en_ik_hippologic
Sandra Poppema, B.Sc.
My mission is to improve human-horse relationships. I do this by connecting you with your inner wisdom (you know what is good for your horse if you look into your heart) and sharing the principles of learning and motivation so you become confident and knowledgeable to train your horse in a safe and effective way, that’s FUN for both you and your horse. Win-Win!
Sign up for HippoLogic’s newsletter (it’s free and it comes with a gift) or visit HippoLogic’s website.

 

Follow my blog  on Bloglovin

 

 

Tag Cloud

%d bloggers like this: