Empowering Equestrians to Train their own horse with 100% Force Free & Horse Friendly methods

Posts tagged ‘splitter’

Setting your horse up for success: splitting behaviour

One of the biggest mistakes I see people make in horse training is that they don’t set their horse (or themselves) up for success. Once you know some basics about horse training, setting it up for succes becomes easier. A common mistake is not visualizing what the goal is and planning how to communicate it to your horse.

_splitting-and-lumping-HippoLogic

Splitting behaviour

If you have a goal in mind to teach your horse, the first step to set yourself up for success is making a shaping plan. In your shaping plan you describe your goal, your starting point and how you are going to divide the goal into baby steps in order to built this new behaviour.

Split your goal behaviour into enough baby steps and train every step separately until it is mastered before you raise a criterion. In this way you train (shape) your goal behaviour in a systematic way. Each baby step is in fact a building block of the desired behaviour. So far the theory.

Splitting behaviour is not easy and this is a continues aspect to work on. Even me, after more than 16 years of experience with positive reinforcement training, I catch myself lumping behaviour. Why? Because every horse, every behaviour and every situation  is different.

You can’t possibly know beforehand what your horse is capable off, physically or mentally. You only know that until you reach a  boundary. Also the training circumstances have a great influence on the learning capability of humans and horses. Teaching your horse something new in stormy weather is probably not setting yourself up for success.

Lumping behaviour

The most common mistake is that the steps trainers make are too big for the horse. This is called lumping. The horse doesn’t understand what is expected from him. When you lump, you simply have raised (too many) criteria, too soon.

How to recognize lumping

It is quit easy to recognize if you know what to look for. You know it is time to adjust your criteria or tweak the setting of your training if your horse shows signs of:

 • fear
 • frustration
 • disinterest
 • distraction
 • anger
 • shutting down

Your horse can get disinterested in you and your training because he thinks he will never  earn a treat and simply gives up. Or he can get frustrated: ‘Why don’t I get that treat now, when I did this just a minute ago I got it.’

Trainer

This also goes for the trainer. If you feel frustrated, anxious, despair, anger or other undesired emotions, just stop for a moment. Take a break and take  few deep breaths. Get yourself into thinking mode again. Then figure out a way to split the training into more steps and start over.

Lowering your criteria is not the same as ‘failing’, on the contrary: lowering your criteria in order to follow your horses (or your own) learning curve is setting your horse up for success. A side effect is that you will succeed quicker, too

Mastering splitting

I don’t think it is realistic to expect we’ll never lump behaviour anymore. It is part of the learning experience: split behaviour enough until you notice a bump in the road. This is when you know you’re lumping. Then you split the ‘lump’ and go on until you encounter the next bump. That is ‘learning’ and it is fun.

Every time you notice that you’re lumping it is a sign that you have experience. Why? Otherwise you wouldn’t notice it and might try to solve the problem with a bit more tack, a whip or other ways to make the horse do what you desire. That is what most people do, I see this happening in the most experienced clinicians too.

Here is a video in which you can see what splitting and lumping can look like:

[Readers who get my blog via their email won’t see the video embedded. Sorry about this. If you want to see it, follow this link to my blog https://hippologic.wordpress.com]

Science of learning

I am grateful I have learned a bit about horse behaviour/body language, learning theory, learning processes and how to motivate a learner (human and horse). I don’t need to force my goals onto my horse anymore now that I have these tool of knowledge and experience.

If my training is not getting me the results I wanted or expected I take a break and regroup. Sometimes my break lasts for a few day or even a week. It doesn’t matter. My horse doesn’t win, if I stop training just because I don’t know what to do at that moment. I am always aiming for a win-win.

Force is never the (right) answer in my opinion. I treasure the bond with my horse too much for that.

Related articles

Setting your horse up for success: Context shift

Setting your horse up for Succes: Short sessions

Sandra Poppema

For tailored positive reinforcement training advise, please visit my website. I offer online video consults.

Follow my blog with Bloglovin

Technieken om gedrag te verkrijgen: shaping, targeting en capturing

[Click here for the English version of this article]

Deel I van deze serie ging over de voor- en nadelen van luring en moulding.  In dit tweede deel licht ik de begrippen shaping, targeting en capturing toe.

Shaping
Shaping betekent ‘vormen’. Shaping houdt in dat het eindgedrag wordt bereikt door het op te delen in zoveel mogelijk kleine stapjes. Elk stapje naar het gewenste gedrag wordt afzonderlijk getraind (geclickt en beloond). Het criterium wordt pas verhoogd als de vorige stap goed bevestigd is.

Door het doelgedrag in vele trainbare stappen te verdelen, kan elk gewenst gedrag vanuit het ‘niets’ aangeleerd worden. Dit heet free shaping.

Shaping kan ook worden gebruikt om al bestaand gedrag verder te trainen. Zo kan men langzaam elementen als duur, afleidingen of afstand erbij in trainen.

Voordelen van shaping
Het is een veilige en zekere manier om elk gewenst gedrag te trainen.

Het is een goede manier om je paard op te zetten voor succes. Elke stap van het shaping proces is gemakkelijk te begrijpen voor het paard en makkelijk uit te voeren. Het brugsignaal (de click) begeleid het paard door het gehele proces, zodat hij voldoende informatie krijgt over wat er van hem verwacht wordt.

Shaping kan gebruikt worden om complexe gedragingen aan te leren.

Het paard werkt in vrijheid. Dit maakt het gemakkelijker om mentale veranderingen in het paard op te merken (emoties) of fysieke veranderingen zoals vermoeidheid of fysieke beperkingen op te merken.

Nadelen van shaping
Het kan erg lastig zijn voor de trainer om het doelgedrag in voldoende kleine stappen te verdelen. ‘Splitting’ heet dat in het Engels. Als de trainer de stappen te groot maakt (‘lumping’) of zijn criteria te snel verhoogd, kunnen paard en/of trainer gemakkelijk gefrustreerd raken.

Afhankelijk van de complexiteit van het gedrag wat men wil trainen, kan shaping enige tijd in beslag nemen. Elke kleine stap moet immers afzonderlijk getraind worden.

De beloningen moeten voldoende waarde hebben voor het paard en de taken moeten voldoende uitdaging bieden om het paard geïnteresseerd te houden. Dat kan een uitdaging op zich zijn.

De trainer moet een goed observatievermogen en goede timing hebben om elke kleine voortgang naar het eindgedrag op te merken, direct te clicken en te belonen.

Targeting
Targeting is het aanraken van een bepaald object (bv de bal aan een stok, de targetstick) met een specifiek lichaamsdeel. Het paard moet bijvoorbeeld met zijn neus de targetstick aanraken.

De targetstick is niet hetzelfde als luring of lokaas gebruiken omdat de targetstick geen primaire reinforcer (voer) is. Targeting wordt aangeleerd met behulp van shaping.

 

hippologic key lesson targeting

Voordelen van targeting
Targeting is een oneindig veelzijdig omdat bijna elk gewenst gedrag met targeting aangeleerd kan worden.

Het is een veilige trainingsmethode. Er hoeft geen fysiek contact te zijn tussen het paard en de trainer. Je kan zelfs trainen met een hek tussen jou en je paard als dat wenselijk is of noodzakelijk.

De target heeft niet zo’n grote aantrekkingskracht als lokaas en leidt het paard daardoor minder af van het te leren gedrag.

Een targetstick kan je bereik vergroten (je arm verlengen). Je kunt met een lange targetstick je paard van je af leiden, dus weg van je zakken vol met lekkers en uit je persoonlijke cirkel. Zie foto hierboven.

Het paard kan vrij lopen tijdens de training waardoor het gemakkelijker is om emoties in het paard op te merken zoals angst, nieuwsgierigheid, frustratie enzovoort. Ook is het gemakkelijker om te zien of het paard fysiek in staat is de opdracht uit te voeren.

Nadelen van targeting
Je moet de target afbouwen. Dat kan een uitdaging zijn. De gemakkelijkste manier is om het gewenste gedrag eerst goed op cue te zetten.

De targetstick is een extra stuk gereedschap in je handen.

Targeting wordt aangeleerd door middel van shaping, zie nadelen van shaping.

Capturing
Capturing betekent letterlijk het ‘vangen’ van het doelgedrag met de clicker (markeren) en het versterken (belonen). Voorbeeld: de klassieke buiging lijkt erg op het natuurlijke gedrag van een paard dat zich uitrekt na een dutje. Click en beloon terwijl je paard zich uitrekt.

Voordelen van capturing
Het grootste voordeel is dat het een snelle manier is van iets nieuws aanleren, aangezien je paard het eindgedrag al vertoont.

Het is een veilige manier van trainen, het kan van een afstand.

Onervaren trainers kunnen het gebruiken. Je timing hoeft niet heel nauwkeurig te zijn om het (hele) gedrag te markeren.

Nadelen van capturing
De gehele training staat of valt met de bereidheid van het paard het gewenste gedrag te vertonen als de trainer aanwezig is. De trainer moet altijd zijn brugsignaal en beloning bij de hand hebben.

Het kan lastig zijn om het paard achter een nieuwe cue voor het gewenste gedrag aan te leren. Tijdens het aanleerproces kan je paard iets al als een cue hebben opgevat. Aangezien de trainer niet weet wat het paard als cue opgevat heeft, kan de trainer dit niet in zijn voordeel gebruiken om van de ‘werk cue’ over te switchen naar de ‘definitive (opzettelijke) cue’. Zie ook Introducing and using cues.

Mijn favoriete training methodes
Bovenstaande drie methodes zijn mijn meest gebruikte technieken in paardentraining. Targeting en shaping gebruik ik dagelijks. Ik ben altijd alert om gewenste gedraging te ‘vangen’ (capturing).

Ik heb capturing gebruikt om Sholto de klassieke buiging aan te leren (zie onderstaande foto) en het flehmen op commando. Bij Kyra heb ik het liggen en het naar mij hinniken met capturing aangeleerd.

_classical bow_buiging_hippologic

Kyra’s flemen en haar klassieke buiging heb ik haar stap-voor-stap met een combinatie van shaping en targeting aangeleerd (zie onderstaande foto).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Welke methode gebruik jij het meeste om nieuw gedrag aan te leren?

Sandra Poppema
Bezoek mijn website voor persoonlijk advies of hulp bij clickertraining

Volg mijn blog ook op Bloglovin

Techniques to get behaviour part II: shaping, targeting & capturing

[Click hier voor de Nederlandse versie van dit artikel]

In part I of this series I discussed the pros and cons of luring and moulding. In this part I will talk about shaping, targeting and capturing.

Shaping
In shaping the goal behaviour is achieved by splitting the desired behaviour into many tiny steps. Each step is trained separately (clicked and reinforced). A criterion is only raised if the previous tiny step is confirmed. In this way you can build a behaviour from scratch (free shaping). One can also shape existing behaviours. This is when elements like distractions or duration are gradually added.

Pros of shaping
It is a safe and sure way to train any behaviour.

It is a good way of setting the horse up for success: each step of the process is easy to understand and easy to perform. The bridge signal ‘guides’ the horse through the process, so he gets lots of information about what is expected.

It can be used to train very difficult and complex behaviours.

The horse is not restrained in any way. This makes it easier to notice mental changes (emotions) or physical changes like fatigue in your horse.

Cons of shaping
It can be hard for a trainer to split the behaviour into small enough steps. If the trainer is ‘lumping’ (making the steps too big, raising the criteria too fast) shaping can cause frustration in trainer and horse.

Depending on the behaviour, the process can take a while since every step of it has to be trained separately.

The rewards must be reinforcing enough and the tasks must be challenging enough to keep the horse engaged. That can be a challenge.

Trainer must have a keen eye and perfect timing to observe and click the tiniest steps towards the goal behaviour.

Targeting
Targeting is touching a specified surface (eg a target stick) with a particular body part. Example: teaching your horse to touch a target stick with his nose. The target is not a lure because it is not a primary reinforcer. Targeting is taught through shaping.

hippologic key lesson targeting

Pros of targeting
Targeting has a lot of practical uses and you can train almost any behaviour with it.

It is a safe training method. There is no need for physical contact, so you can train even your horse from behind a barrier if necessary or desirably.

The target is not distracting the horse like a lure would.

A target on a stick can enlarge your reach. You can send your horse away from you and your pocket full of treats.

The horse is free (not restrained) during training and it is easier to notice emotions in training like fear, curiosity, frustration and so on. It is also easier to notice if your assignment is physically (im)possible to perform for your horse or to notice fatigue.

Cons of targeting
You have to fade out the target. That can be a bit of a challenge. The best way to do this is to put a cue on the behaviour first.

It is an extra tool in your hands.

Targeting is taught through shaping, see cons of shaping.

Capturing
Capturing is ‘catching’ the end behaviour as it happens with your bridge signal and reinforcing it. Example: the classical bow looks very much like the natural behaviour of a stretch after a nap.  Click and reward your horse while he is stretching. Capture the behaviour several times. Then add a cue. See also Introducing and using cues.

Pros of capturing
The most obvious pro is that it is a really fast way to get a new behaviour, since the horse is already displaying the ‘goal behaviour’.

It is a safe method to train the behaviour.

Novice trainers can use it. Timing doesn’t have to be very accurate.

Cons of capturing
The training is totally dependant on the horses willingness to perform the behaviour and the chances of the trainer being present at the time. The trainer must have a bridge signal and reward present.

It can be hard to communicate a (new) cue to your horse. While training you may have accidentally introduced one already.  You might not know what it is as a horse is very perceptive of your unconscious movements. This might be difficult to change afterwards.

My favourite training methods
These three are my favourite ways of getting a behaviour. I use targeting and shaping on a daily basis.

I used capturing to teach Sholto the classical bow (see picture below) and flehmen on command. Kyra’s lying down and nickering to me are also taught through capturing.

_classical bow_buiging_hippologic

Kyra’s flemen and her classical bow (see picture below) are taught with shaping and targeting.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

What is your most used method to teach your horse behaviours?

Sandra Poppema
For tailored advise, please visit my website

Follow my blog with Bloglovin

 

Less is more

It sounds contradictory: how can less be more? In horse training it often is true. We try too hard. Three examples of less is more.

Don’t over ask
We expect too much of our horses. We don’t realize during training that a learning process consist out of many, many baby steps, which shapes a behaviour. Work on one criteria at a time. Only after the horse masters a set of different criteria is it time to combine them.

If we are ‘lumpers’ instead of ‘splitters’ we ask too much. Less is more: work on one criterion at a time. Get faster to the end behaviour, by skipping the frustration part which will set the horse back a few steps.

Example: if you want to teach a very mouthy horse to target, you can work a few sessions on just the criterion ‘keeping lips together’ or ‘relaxed muzzle’ and other sessions on ‘looking at target’, ‘moving nose towards target’ and ‘touching target’. After the horse masters these criteria separately can you combine them to ‘touching the target with a relaxed muzzle’.

Teach one criterion per session. In this way you can click and reward your horse more often and training will feel more successful and is more fun. For both of you! Less is more: teach less criteria at once.

Adjust criteria to circumstances
People don’t realize that horses do not easily generalize behaviour or cues as humans do. In other words, we don’t take into account that our horse is learning in a specific context. That’s why we don’t lower our criteria and expectations if we ask the same behaviour in another context. We are skipping steps in the learning process and don’t set our horses up for success.

Example: you have taught your horse to touch a target stick. You’ve always practised in the pasture. Now your friend is visiting and you want to show your horses’ progress.

Today it is rainy and instead of working in the pasture as usual, you decide to work in the barn. If you are asking your horse to touch the target, he might not perform as well as in the context where the behaviour was taught (pasture).

If you aren’t anticipating this context shift and you don’t lower your criteria momentarily, you might be disappointed about your horse’s performance. Less is more: lower criteria if context changes.

Keep cues as light as possible
People don’t realize that if they make their cues or riding aids ‘clearer’ (read: stronger or: bigger) if the horse doesn’t respond well, they are not the same anymore as the light cues the horse is used to.

Horse riding is not like tennis: if the ball isn’t going over the net, smack it harder. Figure out what the reason is the horse isn’t responding to your cue (read How to… listen to Horses). Adjust to the situation and work on the source of the problem rather than working on the symptoms (obeying your cues). If you’ve solved that, you can keep your cues and riding aids light.

Less is more: stay with light cues and the chance the horse responds correctly increases.

_Lessismore_hippologic

In what circumstances are you thinking: ‘Less is more’?

Sandra Poppema

Follow my blog with Bloglovin

 

 

 

Key to Success: make a shaping plan

In shaping the trainer splits the goal behaviour into easy achievable steps for the horse. Each step is rehearsed and reinforced until the animal fully understands what is expected. Then the criterion will be raised and the next step towards the end behaviour is trained. And so on, until you’ve trained the desired behaviour.

In this way you can train very complex behaviours and put them on cue.

Pros and cons of shaping
Shaping a behaviour can be very difficult if you don’t know how to split the behaviour into small enough steps for your horse to understand and be successful. Become a ‘splitter’ and practise dividing every behaviour into tiny steps. Everyone can learn it.

Timing
Shaping behaviour also requires good timing and a keen eye to see and bridge the subtle nuances of a behaviour. Each small change that brings the horse towards the end behaviour must be bridged and reinforced.

If the trainer doesn’t ‘guide’ his horse enough through that process, both can become confused or frustrated. They might even end up giving up.

The opposite of ‘splitting’ is lumping. If you’re a ‘lumper’, you make the steps too big or you raise your criterion too soon. Don’t be a lumper.

Making mistakes
Shaping isn’t easy or quick for inexperienced trainers. You have to be prepared to make mistakes and learn from them. A shaping plan will help you.

Shaping isn’t easy for horses that are afraid to be punished if they try new behaviours or simply aren’t used to it. But once you overcome these hurdles it can be a very quick way to train your horse new things.

It is a process
Shaping teaches the horse to use his brain and will encourage him to experiment. In other words he will ‘learn to learn’ and try out new behaviours. He has to learn to search for the right behaviour that will be bridged and reinforced. Once horses have learned how they get reinforced, they will never forget and this really speeds up their learning process. So be patient.

Step-by-step
Shaping requires a lot of creativity of the trainer. Knowledge of the natural behaviour of horses also helps tremendously in splitting the desired behaviour into little steps and in predicting how the horse will react in training. Think out of the box in order to create ‘extra’ training steps. The more steps, the better.

Don’t forget to write the steps down your horse already masters, but are still an important part of the process. Maybe your horse already has looked at the target or approached it. Still write it down, so you can tick it off already. This gives your brain the feeling of a head start and you already feel successful immediately.

Training steps in training plan by Hippologic

Shaping plan for targeting

Be flexible
The trainer also needs to be very flexible. He needs to adjust his plan according to the horse. If the horse learns slower than expected, the trainer has to think of extra steps, changing rewards, adjust the circumstances, give the horse a break a little bit sooner and so on. Also if the horse learn quicker than expected, be prepared to skip steps in your shaping plan.

Shaping plan
The key to success in shaping is to make a plan before you start and write it down. Writing your steps down will help you:

 • to think in advance about every detail you have to be aware of
 • to get a clear picture in your head of clickable criteria
 • to give you a guideline if things go different then expected
 • to become aware of skipping steps while you are training
 • to go back to a previous step if your horse gets frustrated or confused
 • to know where to start next time you are training
 • evaluate your training more easily

Make notes in your shaping plan of the training circumstances that can be an influence on your training: are you training inside, outside, working with or without a barrier, time of day etc. Don’t forget to write down what your criteria are for going to the next step in your plan, for instance after 3 well performed actions.

_zw_touchtarget

Step 3: touching the target

Evaluation
After your training write down immediately all the things that went well and the things you have to keep in mind for next time. This will speed up the whole learning process for both you and your horse.

Experience
Making a shaping plan will also help for a next time you have to train the same behaviour with another animal. You will soon notice that different horses learn at different speeds and that a lot of circumstances can influence your training sessions. This will make you more alert next time and you can anticipate the variables that you encounter and set your horse and your training up for success.

The sky is the limit
Shaping has an endless scala of possibilities and therefor it is a very powerful technique. The only limits are the horses’ physical limitations and the trainers skills and creativity.

_collage_targetstick

Using a target to get your horse out of the pasture

Let me know if you need help making a shaping plan.
Sandra Poppema
Follow my blog with Bloglovin

 

 

Tag Cloud

%d bloggers like this: