Technieken om gedrag te verkrijgen: Luring en Moulding

(Click here for the English version)

Luring (lokken), moulding (manipuleren), shaping (stap-voor-stap vormen), targeting (volgen van een ‘target’/doel) en capturing (‘vangen’ van gedrag) zijn vijf manieren om gedrag te trainen met positive reinforcement. Wat zijn de voor- en nadelen van elke techniek? 

In dit eerste deel: de voor- en nadelen van luring en moulding. Luring en moulding zijn de technieken die ik zelden tot nooit gebruik in mijn paardentraining. 

Luring
We spreken van luring wanneer de trainer een primaire versterker (bv voedsel) gebruik om het paard in de gewenste houding te lokken. Voorbeeld: de trainer houdt een wortel tussen de voorbenen van het paard om het paard te verleiden tot een buiging. Het paard krijgt het lokaas zodra hij het doelgedrag vertoont.

Het grote verschil tussen luring en targeting is dat bij luring het lokaas tegelijk ook de versterker (de beloning) is.

_cutting_carrot_hippologic

Voordelen van luring
Lokken kan de opdracht voor het paard op een gemakkelijke manier verduidelijken.

Het is een snelle manier om tot het eind gedrag (doelgedrag) te komen.

Nadelen van luring
Als het paard zo snel mogelijk het lokaas wil bemachtigen kan het zijn dat hij daardoor niet meer op de trainer en zijn aanwijzingen let.

Het lokaas kan het paard dusdanig afleiden dat hij niet meer op het gedrag is gefocust dat hij moet leren. 

Het lokken met met lokaas kan de veiligheid van de trainer in gevaar brengen als hij bijvoorbeeld niet meer zijn eigen hand en/of de mond van het paard kan zien terwijl hij het het voert.

Werken met lokaas kan bedel- en bijtgedrag in de hand werken.

Luring kan de verwachtingen en de regels met betrekking to veilig uit de hand voeren negatief beïnvloeden. Er kan verwarring ontstaan omdat het lokaas nu het gedrag markeert in plaats van een brugsignaal.

Als het aas zeer aantrekkelijk is, kan luring frustratie veroorzaken als het paard (nog) niet bij het lokkertje kan komen en/of de opdracht niet snapt waardoor hij de beloning niet krijgt.

Het paard weet al wat de beloning zal zijn. Voorspelbaarheid over het soort beloning en/of wanneer de beloning komt, kan het gedrag ‘uitdoven’ in plaats van dat we meer van dit gedrag krijgen. Bekend voorbeeld is met een emmer voer je paard uit het weiland halen. Meestal werkt dit slechts een paar keer voor het paard de andere kant op rent als hij emmer en halster ziet.

Hetzelfde geldt voor een paard met voer de trailer (waar hij bang voor is) in lokken. Het zal een, of twee keer werken, maar zolang niet aan het paard zijn behoefte wordt voldaan (het wegnemen van angst/aan vertrouwen bouwen), zal lokken slecht kort werken. Het kan zelfs de vertrouwensband beschadigen.

Het kan lastig zijn om het lokaas af te bouwen en het gedrag te behouden. Door met lokaas te werken heeft de trainer een bepaald verwachtingspatroon bij het paard geschept. Je paard wil misschien niet eens buigen de eerste keer dat hij geen wortel ziet.

Luring lijkt op het eerste gezicht veel sneller te werken dan je paard eerst het targeten aan te leren, toch wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Ik adviseer luring niet aan.

_1Luring_food_into bow_hippologic

Moulding
Moulding wordt soms ook wel aangeduid als molding of manipulation. Moulding is het fysiek begeleiden van het paard (of een lichaamsdeel) in, de gewenste houding of het eindgedrag. Dan voor het gewenste gedrag clicken en belonen. Voorbeeld: het paardenhoofd aan het halster voorzichtig naar beneden leiden -tussen de voorbenen- om het paard naar een buiging te begeleiden.

Voordelen van moulding
Net als luring, kan moulding helpen de opdracht voor het dier duidelijk te maken. In die zin kan het frustratie voorkomen.

Het is voor de trainer gemakkelijk te snappen en toe te passen.

Het is een snelle manier om complexe gedragingen in een keer aan te leren, zoals knielen of buigen. 

Nadelen van moulding
Het paard wordt met moulding niet aangemoedigd ‘zelf na te denken’ over het gedrag: zijn lichaam wordt in de gewenste positie gezet waarna geclickt en beloond wordt. Dat kan het lastig maken het hulpmiddel af te bouwen. In dit voorbeeld: het halster met halstertouw weg te laten.

Waarschuwing: er is een soms maar een dunne scheidslijn tussen moulding en afdwingen van gedrag. Een paard of ander dier, tot een gedrag te dwingen ethisch niet verantwoord en is onacceptabel als trainingsmethode. Wees dus voorzichtig met het toepassen van moulding, vooral als je als trainer frustratie voelt opkomen.

_Moulding_1_hippologic

In het volgende artikel zal ik de voor-en nadelen van shaping, targeting en capturing bespreken. Technieken die ik juist veel gebruik in mijn training.

Sandra Poppema
Bezoek mijn website voor persoonlijk advies of hulp bij clickertraining

Volg mijn blog ook op Bloglovin

Key to Success: make a Shaping Plan

In shaping the trainer splits the goal behaviour into easy achievable steps for the horse. Each step is rehearsed and reinforced until the animal fully understands what is expected. Then the criterion will be raised and the next step towards the end behaviour is trained. And so on, until you’ve trained the desired behaviour.

In this way you can train very complex behaviours and put them on cue.

Pros and cons of shaping
Shaping a behaviour can be very difficult if you don’t know how to split the behaviour into small enough steps for your horse to understand and be successful. Become a ‘splitter’ and practise dividing every behaviour into tiny steps. Everyone can learn it.

Timing
Shaping behaviour also requires good timing and a keen eye to see and bridge the subtle nuances of a behaviour. Each small change that brings the horse towards the end behaviour must be bridged and reinforced.

If the trainer doesn’t ‘guide’ his horse enough through that process, both can become confused or frustrated. They might even end up giving up.

The opposite of ‘splitting’ is lumping. If you’re a ‘lumper’, you make the steps too big or you raise your criterion too soon. Don’t be a lumper.

Making mistakes
Shaping isn’t easy or quick for inexperienced trainers. You have to be prepared to make mistakes and learn from them. A shaping plan will help you.

Shaping isn’t easy for horses that are afraid to be punished if they try new behaviours or simply aren’t used to it. But once you overcome these hurdles it can be a very quick way to train your horse new things.

It is a process
Shaping teaches the horse to use his brain and will encourage him to experiment. In other words he will ‘learn to learn’ and try out new behaviours. He has to learn to search for the right behaviour that will be bridged and reinforced. Once horses have learned how they get reinforced, they will never forget and this really speeds up their learning process. So be patient.

Step-by-step
Shaping requires a lot of creativity of the trainer. Knowledge of the natural behaviour of horses also helps tremendously in splitting the desired behaviour into little steps and in predicting how the horse will react in training. Think out of the box in order to create ‘extra’ training steps. The more steps, the better.

Don’t forget to write the steps down your horse already masters, but are still an important part of the process. Maybe your horse already has looked at the target or approached it. Still write it down, so you can tick it off already. This gives your brain the feeling of a head start and you already feel successful immediately.

Training steps in training plan by Hippologic

Shaping plan for targeting

Be flexible
The trainer also needs to be very flexible. He needs to adjust his plan according to the horse. If the horse learns slower than expected, the trainer has to think of extra steps, changing rewards, adjust the circumstances, give the horse a break a little bit sooner and so on. Also if the horse learn quicker than expected, be prepared to skip steps in your shaping plan.

Shaping plan
The key to success in shaping is to make a plan before you start and write it down. Writing your steps down will help you:

  • to think in advance about every detail you have to be aware of
  • to get a clear picture in your head of clickable criteria
  • to give you a guideline if things go different then expected
  • to become aware of skipping steps while you are training
  • to go back to a previous step if your horse gets frustrated or confused
  • to know where to start next time you are training
  • evaluate your training more easily

Make notes in your shaping plan of the training circumstances that can be an influence on your training: are you training inside, outside, working with or without a barrier, time of day etc. Don’t forget to write down what your criteria are for going to the next step in your plan, for instance after 3 well performed actions.

_zw_touchtarget

Step 3: touching the target

Evaluation
After your training write down immediately all the things that went well and the things you have to keep in mind for next time. This will speed up the whole learning process for both you and your horse.

Experience
Making a shaping plan will also help for a next time you have to train the same behaviour with another animal. You will soon notice that different horses learn at different speeds and that a lot of circumstances can influence your training sessions. This will make you more alert next time and you can anticipate the variables that you encounter and set your horse and your training up for success.

The sky is the limit
Shaping has an endless scala of possibilities and therefor it is a very powerful technique. The only limits are the horses’ physical limitations and the trainers skills and creativity.

_collage_targetstick

Using a target to get your horse out of the pasture

Read more: 5 Benefits of Making a Shaping Plan

_Kyra_en_ik_hippologic
Sandra Poppema, B.Sc.
My mission is to improve human-horse relationships. I do this by connecting you with your inner wisdom (you know what is good for your horse if you look into your heart) and sharing the principles of learning and motivation so you become confident and knowledgeable to train your horse in a safe and effective way, that’s FUN for both you and your horse. Win-Win!
Sign up for HippoLogic’s newsletter (it’s free and it comes with a gift) or visit HippoLogic’s website.

 

Follow my blog  on Bloglovin

 

 

Samenvatting maand 1

Samenvatting eerste maand

In 23 trainingssessies in drie weken heb ik haar al veel geleerd. Een opsomming:

– Benaderen in de stal en in het land

– Ze kan nu vaststaan aan een touw zonder in paniek te raken

Vast staan en geborsteld worden is nu geen probleem meer

– Ik kan bijna al haar voeten krabben

– Ik kan haar een wormkuur toedienen

– Ik kan haar wond verzorgen

– Ze loopt rustig met me mee over het erf

Meelopen over het erf gaat met een doorhangend touwtje

– Ik kan haar staart en manen uitpluizen

– Ik kan haar overal (!) poetsen/aanraken

– Ik kan haar veilig door een hek leiden, en in en uit een box halen zonder dat ze door de ingang heen springt of rechtdoor rent

– Ik heb een begin gemaakt met wijken van de achterhand

– Ze is absoluut niet eenkennig en voelt zich ook bij de meeste anderen op haar gemak

Ook bij mijn stalgenootje voelt Kyra zich volkomen op haar gemak

Meer weten? Kijk op mijn website www.HippoLogic.nl