How to Teach your Horse to Lie Down

How to teach your horse to lie down

PS Make sure you subscribe to our new blog location!

Happy Horse training!

Sandra

‘Grass Training’: Teach Your Horse to Ignore Grass

Haven’t we all experienced that a horse pulled you towards some grass in order to grab a few bites? Isn’t that annoying? I think it is! grass training Hippologic clicker training horses

I didn’t want to be pushed around anymore by my horse every time there was some juicy patch of grass growing around. Grass is everywhere! I decided to look for a proper, force-free way to teach my horse more desired behaviour around grass.

I tried a few different approaches, before I found one that works well, gave me a solid result and is totally force-free. I would like to share it with you.

Define ‘proper behaviour around grass’

_teach your horse to ignore grass_hippologic_grazing_mannersIt took me a while to teach Kyra to behave ‘properly’ around grass. With ‘properly’ I mean: no more pulling me towards grass, wait until I give the ‘graze’ cue and ‘stop grazing and come along’ if I ask her to. I was tired of pulling Kyra off the grass.

Preparation

I must say before you can start training this you need a bit of preparation and… lots of practice time. After all, what is more enticing than grass? Well, a click can be…

What really helps is already have a solid history of click & reinforce. Secondly a horse that walks with you properly and the key lessons ‘head lowering’, ‘patience’ and ‘targeting’ are required to make this challenge most likely to succeed.

Shaping plan

Here is a summary of my shaping plan:

How I trained it

I started to reinforce lifting Kyra’s head while grazing. Why? Because this is the first step to move away from the grass. I began with leading her to grass and I would cue her to graze. Then I just waited (very, very patiently) until she lifted her head by herself. That is the moment I wanted to capture and reinforce.Enjoy trail rides again after grass training

I can’t stress how important it is to wait until the horse moves (his head) away himself. I tried other methods like pulling the head up/preventing the head from going down or asking Kyra to target while grazing in order to lift her head, but reinforcing her own head raise worked best.

High value treats

Every time she would lift her head , I clicked and reinforced Kyra with a very high value treat. One that could compete with grass. After she ate the treat I immediately gave her the cue to ‘graze’. Here is when the key lesson ‘head lowering’ comes is really handy.

I also clicked and reinforced the ‘graze’ cue. But instead of offering a treat off of my hand, the reward was to graze as long as she wanted.

Every time she would lift her head again, I clicked, reinforced and would then give her the ‘graze’ cue.

Next step

After a certain amount of training sessions, which Kyra enjoyed very much (!), I noticed that she started to lift her head more often during grazing sessions. This is a perfect time to add a ‘lift head up’ cue. The key lesson targeting helped me a lot.

So my next clicker session looked like this:

 • walk to the grass
 • give the cue ‘graze’
 • wait until Kyra lifts her head
 • click and reinforce
 • give her the cue ‘graze’
 • let her graze until I thought she was likely to lift her head up again, ask ‘touch’ target stick
 • click and reinforce
 • cue ‘graze’
 • et cetera.

In this way she is always reinforced for whatever I ask.

Raising the criterion

After several sessions I noticed that Kyra didn’t seem to mind lifting her head up anymore. She was eager to see what I had to offer her. The ‘diving into the grass’ behaviour was gone. She seemed so much more relaxed on grass.

I thought this would be the perfect time to raise a criterion. Now I wanted to lift her head and take one step forward before I gave the ‘graze’ cue again. I literally built this behaviour step-by-step.

The final step in this process was to teach her to wait for the ‘graze’ cue when we would walk on or approach grass.

Result

Now I can ask Kyra to leave grass at any time. She is very willing to come with me. She never pulls me towards a patch of grass and I never have to pull her off of the grass. Win-win, for her and for me.

Kyra turned from a I-need-to-graze-now-and-store-fat-before-winter-comes-horse into a I-see-grass-so-what-horse. She knows she can trust me and is allowed to have her share… only when I say so.

Join my online Grass Training Sign up here

Today I wanted to make a video for the FB Grass Training FB Group. Kyra didn’t want to graze, so I couldn’t show how to start walking on grass when all your horse wants to do is graze. Never thought I could be in that position: a horse that doesn’t want to graze because training is way more valuable.

 
 
Sandra Poppema, B.Sc.
Sandra Poppemna and former wild horse Kyra
HippoLogic helps establish, enhance and excel horse-human relationships
 

 Buy the HippoLogic Grass Training for Horses that leads to a well behaved horse on grass.

Technieken om gedrag te verkrijgen: shaping, targeting en capturing

[Click here for the English version of this article]

Deel I van deze serie ging over de voor- en nadelen van luring en moulding.  In dit tweede deel licht ik de begrippen shaping, targeting en capturing toe.

Shaping
Shaping betekent ‘vormen’. Shaping houdt in dat het eindgedrag wordt bereikt door het op te delen in zoveel mogelijk kleine stapjes. Elk stapje naar het gewenste gedrag wordt afzonderlijk getraind (geclickt en beloond). Het criterium wordt pas verhoogd als de vorige stap goed bevestigd is.

Door het doelgedrag in vele trainbare stappen te verdelen, kan elk gewenst gedrag vanuit het ‘niets’ aangeleerd worden. Dit heet free shaping.

Shaping kan ook worden gebruikt om al bestaand gedrag verder te trainen. Zo kan men langzaam elementen als duur, afleidingen of afstand erbij in trainen.

Voordelen van shaping
Het is een veilige en zekere manier om elk gewenst gedrag te trainen.

Het is een goede manier om je paard op te zetten voor succes. Elke stap van het shaping proces is gemakkelijk te begrijpen voor het paard en makkelijk uit te voeren. Het brugsignaal (de click) begeleid het paard door het gehele proces, zodat hij voldoende informatie krijgt over wat er van hem verwacht wordt.

Shaping kan gebruikt worden om complexe gedragingen aan te leren.

Het paard werkt in vrijheid. Dit maakt het gemakkelijker om mentale veranderingen in het paard op te merken (emoties) of fysieke veranderingen zoals vermoeidheid of fysieke beperkingen op te merken.

Nadelen van shaping
Het kan erg lastig zijn voor de trainer om het doelgedrag in voldoende kleine stappen te verdelen. ‘Splitting’ heet dat in het Engels. Als de trainer de stappen te groot maakt (‘lumping’) of zijn criteria te snel verhoogd, kunnen paard en/of trainer gemakkelijk gefrustreerd raken.

Afhankelijk van de complexiteit van het gedrag wat men wil trainen, kan shaping enige tijd in beslag nemen. Elke kleine stap moet immers afzonderlijk getraind worden.

De beloningen moeten voldoende waarde hebben voor het paard en de taken moeten voldoende uitdaging bieden om het paard geïnteresseerd te houden. Dat kan een uitdaging op zich zijn.

De trainer moet een goed observatievermogen en goede timing hebben om elke kleine voortgang naar het eindgedrag op te merken, direct te clicken en te belonen.

Targeting
Targeting is het aanraken van een bepaald object (bv de bal aan een stok, de targetstick) met een specifiek lichaamsdeel. Het paard moet bijvoorbeeld met zijn neus de targetstick aanraken.

De targetstick is niet hetzelfde als luring of lokaas gebruiken omdat de targetstick geen primaire reinforcer (voer) is. Targeting wordt aangeleerd met behulp van shaping.

 

hippologic key lesson targeting

Voordelen van targeting
Targeting is een oneindig veelzijdig omdat bijna elk gewenst gedrag met targeting aangeleerd kan worden.

Het is een veilige trainingsmethode. Er hoeft geen fysiek contact te zijn tussen het paard en de trainer. Je kan zelfs trainen met een hek tussen jou en je paard als dat wenselijk is of noodzakelijk.

De target heeft niet zo’n grote aantrekkingskracht als lokaas en leidt het paard daardoor minder af van het te leren gedrag.

Een targetstick kan je bereik vergroten (je arm verlengen). Je kunt met een lange targetstick je paard van je af leiden, dus weg van je zakken vol met lekkers en uit je persoonlijke cirkel. Zie foto hierboven.

Het paard kan vrij lopen tijdens de training waardoor het gemakkelijker is om emoties in het paard op te merken zoals angst, nieuwsgierigheid, frustratie enzovoort. Ook is het gemakkelijker om te zien of het paard fysiek in staat is de opdracht uit te voeren.

Nadelen van targeting
Je moet de target afbouwen. Dat kan een uitdaging zijn. De gemakkelijkste manier is om het gewenste gedrag eerst goed op cue te zetten.

De targetstick is een extra stuk gereedschap in je handen.

Targeting wordt aangeleerd door middel van shaping, zie nadelen van shaping.

Capturing
Capturing betekent letterlijk het ‘vangen’ van het doelgedrag met de clicker (markeren) en het versterken (belonen). Voorbeeld: de klassieke buiging lijkt erg op het natuurlijke gedrag van een paard dat zich uitrekt na een dutje. Click en beloon terwijl je paard zich uitrekt.

Voordelen van capturing
Het grootste voordeel is dat het een snelle manier is van iets nieuws aanleren, aangezien je paard het eindgedrag al vertoont.

Het is een veilige manier van trainen, het kan van een afstand.

Onervaren trainers kunnen het gebruiken. Je timing hoeft niet heel nauwkeurig te zijn om het (hele) gedrag te markeren.

Nadelen van capturing
De gehele training staat of valt met de bereidheid van het paard het gewenste gedrag te vertonen als de trainer aanwezig is. De trainer moet altijd zijn brugsignaal en beloning bij de hand hebben.

Het kan lastig zijn om het paard achter een nieuwe cue voor het gewenste gedrag aan te leren. Tijdens het aanleerproces kan je paard iets al als een cue hebben opgevat. Aangezien de trainer niet weet wat het paard als cue opgevat heeft, kan de trainer dit niet in zijn voordeel gebruiken om van de ‘werk cue’ over te switchen naar de ‘definitive (opzettelijke) cue’. Zie ook Introducing and using cues.

Mijn favoriete training methodes
Bovenstaande drie methodes zijn mijn meest gebruikte technieken in paardentraining. Targeting en shaping gebruik ik dagelijks. Ik ben altijd alert om gewenste gedraging te ‘vangen’ (capturing).

Ik heb capturing gebruikt om Sholto de klassieke buiging aan te leren (zie onderstaande foto) en het flehmen op commando. Bij Kyra heb ik het liggen en het naar mij hinniken met capturing aangeleerd.

_classical bow_buiging_hippologic

Kyra’s flemen en haar klassieke buiging heb ik haar stap-voor-stap met een combinatie van shaping en targeting aangeleerd (zie onderstaande foto).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Welke methode gebruik jij het meeste om nieuw gedrag aan te leren?

Sandra Poppema
Bezoek mijn website voor persoonlijk advies of hulp bij clickertraining

Volg mijn blog ook op Bloglovin

Techniques to get behaviour part II: shaping, targeting & capturing

[Click hier voor de Nederlandse versie van dit artikel]

In part I of this series I discussed the pros and cons of luring and moulding. In this part I will talk about shaping, targeting and capturing.

Shaping
In shaping the goal behaviour is achieved by splitting the desired behaviour into many tiny steps. Each step is trained separately (clicked and reinforced). A criterion is only raised if the previous tiny step is confirmed. In this way you can build a behaviour from scratch (free shaping). One can also shape existing behaviours. This is when elements like distractions or duration are gradually added.

Pros of shaping
It is a safe and sure way to train any behaviour.

It is a good way of setting the horse up for success: each step of the process is easy to understand and easy to perform. The bridge signal ‘guides’ the horse through the process, so he gets lots of information about what is expected.

It can be used to train very difficult and complex behaviours.

The horse is not restrained in any way. This makes it easier to notice mental changes (emotions) or physical changes like fatigue in your horse.

Cons of shaping
It can be hard for a trainer to split the behaviour into small enough steps. If the trainer is ‘lumping’ (making the steps too big, raising the criteria too fast) shaping can cause frustration in trainer and horse.

Depending on the behaviour, the process can take a while since every step of it has to be trained separately.

The rewards must be reinforcing enough and the tasks must be challenging enough to keep the horse engaged. That can be a challenge.

Trainer must have a keen eye and perfect timing to observe and click the tiniest steps towards the goal behaviour.

Targeting
Targeting is touching a specified surface (eg a target stick) with a particular body part. Example: teaching your horse to touch a target stick with his nose. The target is not a lure because it is not a primary reinforcer. Targeting is taught through shaping.

hippologic key lesson targeting

Pros of targeting
Targeting has a lot of practical uses and you can train almost any behaviour with it.

It is a safe training method. There is no need for physical contact, so you can train even your horse from behind a barrier if necessary or desirably.

The target is not distracting the horse like a lure would.

A target on a stick can enlarge your reach. You can send your horse away from you and your pocket full of treats.

The horse is free (not restrained) during training and it is easier to notice emotions in training like fear, curiosity, frustration and so on. It is also easier to notice if your assignment is physically (im)possible to perform for your horse or to notice fatigue.

Cons of targeting
You have to fade out the target. That can be a bit of a challenge. The best way to do this is to put a cue on the behaviour first.

It is an extra tool in your hands.

Targeting is taught through shaping, see cons of shaping.

Capturing
Capturing is ‘catching’ the end behaviour as it happens with your bridge signal and reinforcing it. Example: the classical bow looks very much like the natural behaviour of a stretch after a nap.  Click and reward your horse while he is stretching. Capture the behaviour several times. Then add a cue. See also Introducing and using cues.

Pros of capturing
The most obvious pro is that it is a really fast way to get a new behaviour, since the horse is already displaying the ‘goal behaviour’.

It is a safe method to train the behaviour.

Novice trainers can use it. Timing doesn’t have to be very accurate.

Cons of capturing
The training is totally dependant on the horses willingness to perform the behaviour and the chances of the trainer being present at the time. The trainer must have a bridge signal and reward present.

It can be hard to communicate a (new) cue to your horse. While training you may have accidentally introduced one already.  You might not know what it is as a horse is very perceptive of your unconscious movements. This might be difficult to change afterwards.

My favourite training methods
These three are my favourite ways of getting a behaviour. I use targeting and shaping on a daily basis.

I used capturing to teach Sholto the classical bow (see picture below) and flehmen on command. Kyra’s lying down and nickering to me are also taught through capturing.

_classical bow_buiging_hippologic

Kyra’s flemen and her classical bow (see picture below) are taught with shaping and targeting.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

What is your most used method to teach your horse behaviours?

Safe the date: Thursday March 7, 2019

Ultimate Horse Training Formula, Your Key to Succes 

_key to success_hippologic1

 • Want to get the results in training you really, really want?
 • Want train your horse with confidence?
 • Want to learn all there is to know about training your horse with positive reinforcement?

Join this online course and participate for free every time! Click here

Clicker Training Mastery (advanced course) starts March 6, 2019

_Kyra_en_ik_hippologic
Sandra Poppema, B.Sc.
I help horse owners get the results in training they really, really want with joy and easy for both horse and human. I always aim for win-win!
Sign up for HippoLogic’s newsletter (it’s free and it comes with a gift) or visit HippoLogic’s website and join my online course Ultimate Horse Training Formula in which you learn the Key Lessons, Your Key to Success in Clicker Training.
Follow my blog  on Bloglovin