Your Key to Success in Equine Clicker Training (clickertraining.ca)

Posts tagged ‘Rate of Reinforcement’

‘Clicker training doesn’t work for my horse’

The first thought that comes to my mind when a person tells me ‘Clicker training doesn’t work for my horse’ is ‘Why not? Is he sleeping?’ Just kidding. (Klik hier voor de Nederlandse versie van dit artikel).

Listen to this blog on YouTube:

Horses can be trained either by using an aversive to reinforce behaviour (negative reinforcement, -R) or using an appetitive to reinforce behaviour (positive reinforcement,+R).

What does the statement ‘Clicker training doesn’t work for my horse’ mean, when someone says that? Does it mean that:

 • The trainer doesn’t understand the concept of +R and therefor is not applying it properly?
 • The horse doesn’t respond to the marker, the clicker?
 • The horse is not interested in the reward the trainer offers?
 • The horse is not paying attention to the trainer and therefor doesn’t respond to the cues and/or clicker?
 • It only seems to works part of the time (with some behaviours)
 • The horse (sometimes) performs ‘worse’ during clicker training

What_if_Clicker_training_does_NOT_WORK_hippologic

#1 Trainer doesn’t understand the concept
A lot can go ‘wrong’ if the trainer isn’t conscious of what he is doing or doesn’t understand what he is doing and expects a different result. The basic terms to understand are: positive reinforcement, negative reinforcementmarker or bridge signaltimingshaping behaviourproper hand-feeding, cues, reinforcer and learning theory.

#2 The horse does not respond to the clicker
Can your horse hear the marker (the click)? Does he knows what your marker/bridge signal means? It usually takes 30 – 50 repetitions (marker+reinforcer, marker+reinforcer etc.) before the animal has learned that the marker is an announcement of an appetitive.

Does your marker sounds the same every time? A clicker always makes the same sound, therefor it ‘travels’ the same pathways in the brain. If you use a special word, it can take longer for your horse to generalize the marker sound, so it can take a little longer for your horse to respond and repeat the behaviour you’ve marked. If you use different markers make sure your horse has been introduced properly to each of them.

The marker is not (yet) paired associated with an appetitive or the trainer has not yet figured out what the horse considers a reward, see #3.

#3 Horse is not interested in rewards
The key is that the reward must be reinforcing the behaviour. ‘The receiver determines the reward’. If the behaviour is not getting stronger, the reward did not reinforce the behaviour so it wasn’t a real reward.

Pay attention to your horses needs and wants. A reward can also vary in value: a tuft of hay can be reinforcing in winter, but not in Spring when you keep your horse in a field full of juicy grass. It is the trainers responsibility to find out what the horse wants to work for at that moment.

#4 The horse is not paying attention
Why not? Is there something more urgent going on for the horse than the trainers cues? Can the distraction be removed or the horse taken somewhere else to train? Does the horse think he’s in danger? It doesn’t matter if the trainer doesn’t see the danger, for the horse it is real. Is the horse in ‘learning mode‘? Is he relaxed and engaged enough to learn?

Does the horse responds to the marker, see #2? Are the cues clear and fully understood by the horse? Does the trainer keeps the horse involved or is he distracted himself? Is the horse frustrated or maybe has mentally shut down for one reason or the other? Are the rewards reinforcing? Is the proper behaviour reinforced? It is all about timing: you get what you reinforce.

_clickertraining_hippologic_reinforce

#5 It only seems to works part of the time
The horse is not interested in the ‘rewards’ you are offering that day, see #3. He might be distracted, see #4.  The cue is not yet established in a different context. The horse doesn’t respond well because the training steps are too big, the criterion has been raised to quickly (also known as ‘lumping’). Or your rewarding schedule is too predictable, see #6.

#6 The horse performs ‘worse’ during clicker training
The rewards have lost their value or the reinforcement schedule is too predictable for the horse and therefor the behaviour becomes extinct. In other words: the click doesn’t motivate the horse anymore.

Of course this is only the tip of the iceberg for the many reasons that positive reinforcement aka clicker training doesn’t work for you(r horse). Can you name another reason? Please share in the comments!

Safe the date: March 5, 2019

Ultimate Horse Training Formula, Your Key to Succes 

_key to success_hippologic1

 • Want to get the results in training you really, really want?
 • Want train your horse with confidence?
 • Want to learn all there is to know about training your horse with positive reinforcement?

Join this online course and participate for free every time! Click here

Clicker Training Mastery (online course) starts March 6, 2019

_Kyra_en_ik_hippologic
Sandra Poppema, B.Sc.
I help horse owners get the results in training they really, really want with joy and easy for both horse and human. I always aim for win-win!
Sign up for HippoLogic’s newsletter (it’s free and it comes with a gift) or visit HippoLogic’s website and join my online course Ultimate Horse Training Formula in which you learn the Key Lessons, Your Key to Success in Clicker Training.
Follow my blog  on Bloglovin
Advertisements

‘Clickertraining werkt niet bij mijn paard’

Mijn eerste reactie als iemand me vertelt ‘Clickertraining werkt niet bij mijn paard’ is ‘Waarom niet? Slaapt hij?’. Dat is natuurlijk een grapje. (Click here for the English version of this text.)

Er zijn eigenlijk maar twee manieren om paarden iets te leren. Bij de ene manier versterkt men het gedrag door iets vervelends (een ‘aversive) weg te nemen als het paard het juiste doet (deze methode heet negative reinforcement, -R) en bij de andere manier wordt iets prettigs (eenappetitive‘) aan het paard gegeven om het gedrag te versterken (dit heet positive reinforcement, +R).

Wat is de achterliggende betekenis van de bewering ‘Clickertraining werkt niet bij mijn paard’? Betekent het dat:

 • De trainer het concept van +R niet (helemaal) snapt en het daarom ook niet goed toepast?
 • Het paard niet op het brugsignaal, de clicker, reageert?
 • Het paard niet geïnteresseerd is in de beloningen die de trainer biedt?
 • Het paard niet op de trainer let en daarom ook niet op zijn aanwijzingen en/of clicker reageert?
 • Clickertraining alleen maar soms werkt?
 • Het paard soms zelfs slechter presteert als de trainer clickertraining gebruikt.

__Clicker_training_werkt_niet_hippologic

#1 Trainer snapt het concept niet
Er kan nogal wat ‘mis’ gaan als de trainer zich niet bewust is van zijn invloed op het paard, of als hij niet snapt wat hij aan het doen is en daardoor een ander resultaat verwacht dan hij krijgt. De basisbegrippen die een clickertrainer moet kennen zijn: positive reinforcement, negative reinforcementbrugsignaaltimingshaping behaviourveilig voedselbeloningen aanbieden, cues, reinforcer (= versterkers) en de leer theorie.

#2 Het paard reageert niet op de clicker
Kan het paard het brugsignaal (de click, tongklik of je speciale woord) horen? Kent jouw paard de betekenis van je brugsignaal? Gemiddeld duurt het 30 tot 50 herhalingen voordat een paard heeft geleerd dat het brugsignaal (click + beloning, click + beloning, click + beloning enz.) de aankondiging is van iets prettigs.

Klinkt je brugsignaal altijd hetzelfde? Een clicker maakt slechts één soort geluid en daardoor ‘reist’ het altijd over hetzelfde pad in de hersenen. Met andere woorden: het paard weet, dat als hij dat geluid hoort, altijd een beloning volgt.

Als men een speciaal woord gebruikt, kan het langer duren voordat dit als ‘brugsignaal’ in de paardenhersenen gegrift staat. De stem wordt beïnvloed door vele factoren: emoties, een verkoudheid, het volume, toonhoogte.

Doordat een gesproken brugsignaal altijd een klein beetje anders klinkt, duurt het langer voor een paard het voldoende generaliseert. Hij moet altijd eerst ‘beslissen’ of dit wel of niet het brugsignaal was. Het kan daardoor ook iets langer duren voor het paard goed reageert op het brugsignaal en het aangeduide gedrag gaat herhalen.

Als men verschillende soorten brugsignalen gebruikt, moet men zich ervan verzekeren dat ze allemaal apart zijn aangeleerd.

Het kan ook zijn dat het paard het brugsignaal nog niet associeert met de beloning die erop volgt, zie #3.

#3 Het paard is niet geïnteresseerd in beloningen
Het ‘geheim’ dat in de beloningen schuilt, is dat het het gewenste gedrag moet versterken. ‘De ontvanger bepaalt de beloning’ wordt vaak gezegd in clickertraining. Dat houdt in dat als het paard het gewenste gedrag niet opnieuw wil uitvoeren nadat hij ervoor beloont was, de beloning dus niet belonend werkte.

Het is aan de trainer om te ontdekken wat het paard wil en wat zijn behoeften zijn. Een beloning kan ook veranderen in waarde. Een plukje lekker ruikend hooi kan in de winter een lekkere beloning zijn, maar niet in de lente als hij in een weiland vol sappig voorjaarsgras loopt. Het is de verantwoordelijkheid van de trainer om uit te vinden wat werkt voor dat paard op dat moment.

#4 Het paard let niet op de trainer
Waarom niet? Is er iets urgenter dan de aanwijzingen van de trainer? Kan de afleiding worden weggehaald of kan het paard beter elders getraind worden die dag? Denkt het paard dat hij in gevaar is? Het doet er niet toe of de persoon het gevaar niet ziet of denkt dat het paard zich ‘aanstelt’. Voor het paard is het echt!

Is het paard in de leermodus? Is hij ontspannen genoeg en voldoende geïnteresseerd om iets nieuws te leren?

Reageert het paard goed op het brugsignaal, zie #2? Zijn de cues duidelijk en begrijpt het paard ze? Houdt de trainer het paard betrokken of is hij zelf afgeleid? Is het paard gefrustreerd of heeft hij zich mentaal afgesloten om een of andere reden? Werken de beloningen gedragsversterkend? Wordt het juiste gedrag gemarkeerd door het brugsignaal? Het draait allemaal om timing: ‘You get what you reinforce’.

_clickertraining_hippologic_reinforce

#5 Clickertraining lijkt slechts in sommige gevallen te werken
Het kan zijn dat het paard niet in de beloning geïnteresseerd is die dag, zie bij #3. Hij kan afgeleid zijn, zie bij #4. Het kan zijn dat de cue nog niet voldoende is bevestigd in een andere trainingsomgeving. Paarden leren in een bepaalde context en als daarin iets veranderd moet het paard opnieuw leren de cue van de trainer daaruit destilleren.

Het paard reageert niet zo goed omdat de trainer zijn criteria te snel omhoog gooit. Als de trainingsstappen te groot zijn of er teveel criteria tegelijk veranderen, snapt het paard het niet meer. Dit wordt ook wel ‘lumping’ genoemd in het Engels. Voorkom ‘lumping’ door een goed shaping plan te maken. Het beloningsschema is te voorspelbaar, zie bij #6.

#6 Het paard presteert slechter door clickertraining
De beloningen hebben hun waarde verloren waardoor het paard geen interesse meer heeft. Het kan ook zijn dat het beloningsschema te voorspelbaar is geworden waardoor het gedrag juist ‘uitdooft’ (niet meer vertoond wordt). Met andere woorden: de click motiveert het paard niet meer.

Uiteraard is dit slechts het topje van de ijsberg van mogelijke oorzaken waarom ‘clickertraining / positive reinforcement niet werkt’ voor jou(w paard).

Welke oorzaken kun jij nog noemen?

Sandra Poppema
Bezoek mijn website voor persoonlijk advies of hulp bij clickertraining

Volg mijn blog ook op Bloglovin

What to do if your horse is mugging you

In clicker training we use often treats as rewards. Why? Food is a primary reinforcer and therefor it motivates most horses. Giving treats as reward or as ‘pay’ for a well done job is highly motivating for the horse. Treats are easy to dispense, it’s a quick delivery and small enough to fit sufficient rewards for one session in your pocket.__safety_hippologic

One of my key lessons is to teach a horse how to behave around food and treats. What to do if your horse isn’t behaving very safe around food? Well, you can decide to find another reinforcer or better yet you can work on your horses behaviour. The first step is to make sure you are working safely. Getting mugged is no fun and losing a finger in the process is even worse.

Work with a barrier between you and your horse until your horse is behaving safely around food. Polite behaviour around food is one of the Key Lessons in clicker training.

Grabbing the treat
Some horses turn to mugging because they have lost treats in the past. This may have been because the handler dropped the food or pulled their hands back as the horse was reaching for it. They have adopted a get it while they can attitude. Sometimes its a phase and they just need to be taught proper table manners again.

Possible solutions
Make sure your horse knows the rule: first a click then a treat.

Only take a treat in your hand after the click. Never the other way around: take a treat, wait for the behaviour you want to reinforce and then click and treat. Always click first, then take and present the treat. This accomplishes three very important things which is why I repeat it so often:

 1. Your horse isn’t distracted by your filled hand and neither are you.
 2. Your horse has no reason to be nibbling or biting at you.
 3. With improper timing your hand reaching for the treat becomes the bridge instead of your click. Horses are incredibly perceptive and will pick up your behaviour before you realize it.

Always bring the treat to your horse, don’t invite the horse to come and get it. Use a stretched arm and deliver the treat near his mouth quickly and calmly after the click.

Deliver the treat directly at the lips of your horse, so he doesn’t have to be afraid he can’t reach it or he has to search for it.

Exercises
Speed up your RoR (Rate of Reinforcement). Click and treat as soon as your horse is keeping his lips still and is not displaying the grabbing behaviour. If he is not using his teeth to get the treat, you can present the treat in a closed first. Wiggle your fist if he nibbles your hand, click and open your hand immediately if he stops moving his lips/mouth for a second or if he looks away.

Encourage (click) all the behaviour that you want: looking away when you put your hand in your pocket, keeping his mouth closed and lips still when you present a treat in a closed fist.

Safety
If your horse is using his teeth you can present the treats in a shallow food bowl or lightweight frying pan to prevent injury.

_safe_horses_handfeeding_hippologic

Some horses are better at taking large treats, eg big chunks of apple or whole (small) carrots to help reassure him that he gets the treat easily. Some horses will be encouraged to use their lips instead of their teeth if you give them smaller treats (grain). Try out different food sizes to find the one that works best for you and your horse.

Try a context shift for example you can feed your horse from above. Hold a large treat high so your horse has to keep his head up. He’s probably not used to taking a treat from above, so he has to use his lips and thus preventing him from using his teeth.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Have fun clicker training your horse and let me know how it goes.

Sandra Poppema
For tailored advise, please visit my website

Follow my blog with Bloglovin

%d bloggers like this: