Technieken om gedrag te verkrijgen: Luring en Moulding

(Click here for the English version)

Luring (lokken), moulding (manipuleren), shaping (stap-voor-stap vormen), targeting (volgen van een ‘target’/doel) en capturing (‘vangen’ van gedrag) zijn vijf manieren om gedrag te trainen met positive reinforcement. Wat zijn de voor- en nadelen van elke techniek? 

In dit eerste deel: de voor- en nadelen van luring en moulding. Luring en moulding zijn de technieken die ik zelden tot nooit gebruik in mijn paardentraining. 

Luring
We spreken van luring wanneer de trainer een primaire versterker (bv voedsel) gebruik om het paard in de gewenste houding te lokken. Voorbeeld: de trainer houdt een wortel tussen de voorbenen van het paard om het paard te verleiden tot een buiging. Het paard krijgt het lokaas zodra hij het doelgedrag vertoont.

Het grote verschil tussen luring en targeting is dat bij luring het lokaas tegelijk ook de versterker (de beloning) is.

_cutting_carrot_hippologic

Voordelen van luring
Lokken kan de opdracht voor het paard op een gemakkelijke manier verduidelijken.

Het is een snelle manier om tot het eind gedrag (doelgedrag) te komen.

Nadelen van luring
Als het paard zo snel mogelijk het lokaas wil bemachtigen kan het zijn dat hij daardoor niet meer op de trainer en zijn aanwijzingen let.

Het lokaas kan het paard dusdanig afleiden dat hij niet meer op het gedrag is gefocust dat hij moet leren. 

Het lokken met met lokaas kan de veiligheid van de trainer in gevaar brengen als hij bijvoorbeeld niet meer zijn eigen hand en/of de mond van het paard kan zien terwijl hij het het voert.

Werken met lokaas kan bedel- en bijtgedrag in de hand werken.

Luring kan de verwachtingen en de regels met betrekking to veilig uit de hand voeren negatief beïnvloeden. Er kan verwarring ontstaan omdat het lokaas nu het gedrag markeert in plaats van een brugsignaal.

Als het aas zeer aantrekkelijk is, kan luring frustratie veroorzaken als het paard (nog) niet bij het lokkertje kan komen en/of de opdracht niet snapt waardoor hij de beloning niet krijgt.

Het paard weet al wat de beloning zal zijn. Voorspelbaarheid over het soort beloning en/of wanneer de beloning komt, kan het gedrag ‘uitdoven’ in plaats van dat we meer van dit gedrag krijgen. Bekend voorbeeld is met een emmer voer je paard uit het weiland halen. Meestal werkt dit slechts een paar keer voor het paard de andere kant op rent als hij emmer en halster ziet.

Hetzelfde geldt voor een paard met voer de trailer (waar hij bang voor is) in lokken. Het zal een, of twee keer werken, maar zolang niet aan het paard zijn behoefte wordt voldaan (het wegnemen van angst/aan vertrouwen bouwen), zal lokken slecht kort werken. Het kan zelfs de vertrouwensband beschadigen.

Het kan lastig zijn om het lokaas af te bouwen en het gedrag te behouden. Door met lokaas te werken heeft de trainer een bepaald verwachtingspatroon bij het paard geschept. Je paard wil misschien niet eens buigen de eerste keer dat hij geen wortel ziet.

Luring lijkt op het eerste gezicht veel sneller te werken dan je paard eerst het targeten aan te leren, toch wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Ik adviseer luring niet aan.

_1Luring_food_into bow_hippologic

Moulding
Moulding wordt soms ook wel aangeduid als molding of manipulation. Moulding is het fysiek begeleiden van het paard (of een lichaamsdeel) in, de gewenste houding of het eindgedrag. Dan voor het gewenste gedrag clicken en belonen. Voorbeeld: het paardenhoofd aan het halster voorzichtig naar beneden leiden -tussen de voorbenen- om het paard naar een buiging te begeleiden.

Voordelen van moulding
Net als luring, kan moulding helpen de opdracht voor het dier duidelijk te maken. In die zin kan het frustratie voorkomen.

Het is voor de trainer gemakkelijk te snappen en toe te passen.

Het is een snelle manier om complexe gedragingen in een keer aan te leren, zoals knielen of buigen. 

Nadelen van moulding
Het paard wordt met moulding niet aangemoedigd ‘zelf na te denken’ over het gedrag: zijn lichaam wordt in de gewenste positie gezet waarna geclickt en beloond wordt. Dat kan het lastig maken het hulpmiddel af te bouwen. In dit voorbeeld: het halster met halstertouw weg te laten.

Waarschuwing: er is een soms maar een dunne scheidslijn tussen moulding en afdwingen van gedrag. Een paard of ander dier, tot een gedrag te dwingen ethisch niet verantwoord en is onacceptabel als trainingsmethode. Wees dus voorzichtig met het toepassen van moulding, vooral als je als trainer frustratie voelt opkomen.

_Moulding_1_hippologic

In het volgende artikel zal ik de voor-en nadelen van shaping, targeting en capturing bespreken. Technieken die ik juist veel gebruik in mijn training.

Sandra Poppema
Bezoek mijn website voor persoonlijk advies of hulp bij clickertraining

Volg mijn blog ook op Bloglovin

Techniques to get behaviour: luring and moulding

[Klik hier voor de Nederlands versie van dit artikel]

Luring, moulding, shaping, targeting and capturing are five different ways of teaching a horse new behaviour with positive reinforcement.  What are the pros and cons of each technique? 

This is part I: the pros and cons of luring and moulding. Luring and moulding are techniques I use the least in training.

Luring
In luring you use a primary reinforcer to lure the horse into the desired behaviour. For instance holding a carrot between the horses’ front legs to entice him to bow. The horse gets the lure as soon as he is performing the goal behaviour. Luring differs from targeting because the lure is the reinforcer (treat).

_cutting_carrot_hippologic

Pros of luring
It can be a good aid to communicate what you want the horse to do.
It is a fast way of getting (the goal) behaviour. 

Cons of luring
The lure (bait) can be so distracting that the horse doesn’t pay attention to the trainer and his cues in order to get to the lure as quickly as possible.

The lure can also prevent the horse from focusing on the behaviour he is suppose to learn.

It can cause serious safety issues if you lure a horse into behaviour with food and you can’t see your hand and/or the horses mouth while you are feeding him. Using a lure can promote biting behaviour because the horse is only focused on getting the lure.

Luring can cause confusion regarding their expectations and change their behaviour around food. This confusion can come from the lure marking the behaviour and not the bridge signal. This in turn can encourage undesirable behaviours like mugging or biting.

Because the lure is so attractive it can cause frustration in the animal as long as he doesn’t get (to) the lure and /or doesn’t understands the assignment.

The horse already knows what his reward is going to be. This predictability can cause the behaviour going extinct instead of getting (more) behaviour. We all know horses that can be caught with a bucket of food in hand, but we also all know horses that see the bucket (lure) and run the opposite way. Same goes with luring a horse into a trailer. It might work once or twice. But if the animals needs are not met (take away his fears), luring will not work and your bond of trust can be damaged.

It can be hard to fade out the lure: your horse might not even want to try to bow if he doesn’t see a carrot.

Luring seems quicker than teaching your horse targeting first, but I find the cons outweigh the pros here. I wouldn’t recommend luring in training.

_1Luring_food_into bow_hippologic

Moulding
Moulding also sometimes referred to as ‘molding’ or ‘manipulation’ is physically guiding or otherwise coercing a horse (or one body part)  into the behaviour you want to teach (goal behaviour). Then bridge and reinforce the behaviour. Example: with a lead rope between your horses front legs gently guiding your horse into a bow. 

Pros of moulding
Like luring it can help to communicate more clearly what you want your horse to do. In that way it can prevent frustration.

It is easy to understand and to carry out for humans.

It can be used to teach complex behaviours in ‘one go’, for instance a bow or kneeling.

Cons of moulding
The horse is not enticed to use his brain in this method, his body is set up in the desired position. Therefor it can be hard to fade out the training aid you used, in this example the halter and lead rope.

Warning: sometimes there is only a fine line between moulding and forcing. Forcing a horse, or any animal for that matter, into behaviour is not ethical and should not be acceptable as a training method. Be careful with moulding especially if you start getting frustrated.

_Moulding_1_hippologic

In the next blog I will discuss the pros and cons of shaping, targeting and capturing. Techniques I use a lot in horse training.

Safe the date: Thursday March 7, 2019

Ultimate Horse Training Formula, Your Key to Succes 

_key to success_hippologic1

  • Want to get the results in training you really, really want?
  • Want train your horse with confidence?
  • Want to learn all there is to know about training your horse with positive reinforcement?

Join this online course and participate for free every time! Click here

Clicker Training Mastery (advanced course) starts March 6, 2019

_Kyra_en_ik_hippologic
Sandra Poppema, B.Sc.
I help horse owners get the results in training they really, really want with joy and easy for both horse and human. I always aim for win-win!
Sign up for HippoLogic’s newsletter (it’s free and it comes with a gift) or visit HippoLogic’s website and join my online course Ultimate Horse Training Formula in which you learn the Key Lessons, Your Key to Success in Clicker Training.
Follow my blog  on Bloglovin